Informační tabule
Informace o dění ve společnosti

Instalovali jsme nové vysévače ke zvýšení produkce.