Zápisy ze zasedání Dozorčí rady společnosti

08.04.2018

Zápis ze zasedání DR dne 15. dubna 2017.

Zápis ze zasedání DR dne 22. června 2017.

Zápis ze zasedání DR dne 26. října 2017.

Zápis ze zasedání DR dne 9. dubna 2018.